#FoongpedVille

จินตนาการ มีชีวิต!

เข้าสู่ระบบ

เตรียมความพร้อมก่อนย้ายเข้าหมู่บ้าน

ตรวจสอบข้อมูลการจอง / สร้าง Avatar / สัมภาษณ์เป็ดในตำนาน

ทดสอบการเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบชื่อบัญชี ข้อมูลแพคเกจบ้านที่จอง ให้ถูกต้องครบถ้วน เตรียมความพร้อมเพื่อย้ายมาอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเดียวกันที่ Foongped Ville ในฐานะพลเมืองเป็ด

ส่งภาพและข้อมูลแนะนำตัว สำหรับใช้สร้าง Avatar สุดน่ารักไม่ซ้ำใคร เพื่อแสดงถึงตัวตน ที่เป็นเอกลักษณ์ เอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองแพคเกจ เป็ดเจ้าบ้าน เป็ดบุกเบิก เป็ดในตำนาน เท่านั้น

บอกเล่าเรื่องราว เพื่อสร้างตำนานของตัวเอง ร่วมกับทีมงาน เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในเป็ดในตำนานผู้ร่วมสร้าง Foongped Ville เฉพาะผู้จองแพคเกจ เป็ดในตำนาน เท่านั้น

ติดตามข้อมูลการพัฒนา และข่าวสาร ทางเพจ FoongpedVille เรากำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อสร้างดินแดนแห่งความสนุก มอบแก่ทุกคน ที่รักและสนับสนุนบอสของพวกเรา